Het inschrijvingsgeld is inclusief het wedstrijdshirt met bedrukte naamdat op het einde van het seizoen eigendom wordt van de speler.

 

Lidgelden kunnen gestort worden op de HYC-rekening (Fintro): BE34 1430 6923 7590 met vermelding van licentienummer + naam en voornaam.

 

De bondsaansluiting loopt zoals vorig seizoen via de website van federatie www.rbihf.be (de documenten voor komend seizoen zullen pas tegen juli-augustus beschikbaar zijn)

Elk lid zal de nodige doumenten moeten afhalen en invullen. Ook de online informatie moet correct zijn. De regels blijven verstrengd: de foto's moeten originele pasfoto's zijn: als de huidige foto's geen pasfoto is, moet die worden aangepast via https://www.rbihf.be/SiteAdmin/

Dit seizoen zal Lisa Maes weer het aanspreekpunt zijn voor de inschrijvingen via lisa.maes@hyc.be .De ingevulde inschrijvings- en medische documenten (incl. antidopingverklaring en ondertekend document huishoudelijke afspraken) zijn te bezorgen aan: Lisa Maes, lisa.maes@hyc.be. Gelieven de documenten niet meer met de post te bezorgen, dit kan er voor zorgen dat alles veel langer duurt.

Inschrijvingen

Informatie