Inschrijvingen


Het inschrijvingsgeld is inclusief het wedstrijdshirt met bedrukte naamdat op het einde van het seizoen eigendom wordt van de speler.


Lidgelden kunnen gestort worden op de HYC-rekening (Fintro): BE34 1430 6923 7590 met vermelding van licentienummer + naam en voornaam.


De bondsaansluiting loopt zoals vorig seizoen via de website van federatie  www.rbihf.be  (de documenten voor komend seizoen zullen pas tegen juli-augustus beschikbaar zijn). Soms weet je je wachtwoord niet meer om aan te melden op de website van de federatie, geen probleem: we hebben een hulpdocument online staan dat stap voor stap uitlegd wat je moet doen om een nieuw wachtwoord aan te vragen en/of je wachtwoord aan te passen.


Elk lid zal de nodige doumenten moeten afhalen en invullen. Ook de online informatie moet correct zijn. De regels blijven verstrengd: de foto's moeten originele pasfoto's zijn: als de huidige foto's geen pasfoto is, moet die worden aangepast via https://www.rbihf.be/SiteAdmin/

Dit seizoen zal Wim Van Gilsen het aanspreekpunt zijn voor de inschrijvingen via wim.van.gilsen@hyc.be. De ingevulde inschrijvings- en medische documenten (incl. antidopingverklaring en ondertekend document huishoudelijke afspraken) zijn te bezorgen aan: Wim Van Gilsen, wim.van.gilsen@hyc.be.


Gelieven de documenten niet meer met de post te bezorgen, dit kan er voor zorgen dat alles veel langer duurt.


Inschrijvingen die na 15 september binnen komen zullen ongeveer 2 weken tijd vragen om verwerkt te geraken.